promotors

promotors

AEI Tèxtils

L’AEI TÈXTILS és un clúster, amb estructura d’associació sense ànim de lucre, format per empreses de la cadena de valor del sector dels materials tèxtils avançats de Catalunya i altres organitzacions de suport a la innovació.

Té com a prinicpals objectius promoure la R+D+i, especialment en cooperació; fomentar, a tots els nivells, la cooperació al sector dels materials tèxtils avançats català i promoure el clúster i els seus membres a nivell internacional.

packaging cluster

El Packaging Cluster és una associació sense ànim de lucre formada per empreses de sector de l’envàs i embalatge. Agrupa més de 120 membres actius entre empreses, centres de coneixement i entitats que representen tota la cadena de valor de l’àmbit.

L’objectiu principal del Packaging Cluster és el d’ajudar a la millora competitiva de les empreses que l’integren. Aquesta millora prové de la promoció dels membres i del networking, la reflexió estratègica i la co-generació de projectes d’innovació nacionals i internacionals.

entitat col·laboradora

Contacte

Projecte Co-finançat per:

Pin It on Pinterest