objectius

objectius quantitatius

Recollir informació mitjançant enquestes i entrevistes a 20 i 10 empreses del sector de materials tèxtils avançats, respectivament.

Llistar, definir i caracteritzar 10 solucions demostratives d’aplicació de packaging sostenible.

Avaluació ambiental de 4 de ressolucions proposades.

Transferència de coneixement directe a més de 20 empreses involucrades.

Almenys 20 empreses assistents a la sessió intercluster.

Crear 10 contactes de possibles proveïdors/clients per millorar la sostenibilitat del packaging en empreses del sector de materials tèxtils avançats.

Aportar 4 solucions que redueixin el consum de material d’embalatge.

Aportar 4 solucions que millorin el tractament en el fi de vida del residu d’embalatge (per exemple una bossa biodegradable).

Aportar 2 solucions d’envàs que millorin l’impacte ambiental de la logística (per exemple reducció del pes de l’envàs comporta reducció de pes en el transport per tant directament redueix la petjada
de carboni).

Reduir, entre un 20 i un 30%, l’ús de materials no biodegradables utilitzats en packaging en el sector de materials tèxtils avançats a Catalunya.

  Reduir, entre un 20 i un 30%, l’impacte mediambiental causat per l’ús de materials depackaging no sostenibles.

  objectius qualitatius

  Per a les empreses del sector dels materials tèxtils avançats:

  Capacitar al personal responsable de prendre decisions i augmentar la consciencia ambiental per tal d’adaptar els processos i oferir un producte que incorpori els aspectes ambientals al llarg de tot el seu cicle de vida (incloent el packaging en tota la cadena de valor del procés).

  Anticipació a futurs canvis normatius que puguin afectar a l’activitat de les empreses. El fet d’apostar per un packaging sostenible oferirà a les empreses del sector una seguretat en el compliment legal de normatives ambientals.

  Millora de qualitat del producte ja que incorpora el caràcter sostenible en tot el seu cicle de vida.

  Millora de la imatge de les empreses i dels productes. Cada vegada més, els/les consumidors/es demanden productes que considerin aspectes ambientals en tota la seva cadena productiva. En aquest sentit, el projecte permetrà, en aquest aspecte i de forma indirecta, augmentar les ventes dels seus productes. 

  Per a les empreses del sector del packaging:

  Analitzar el comportament de nous bioplàstics biodegradables amb els requeriments de la indústria dels materials tèxtils avançats.

  Impulsar noves solucions que ajudin a reduir els residus generats en la cadena de valor del sector tèxtil d’ús tècnic i aportar estratègies de comunicació per afavorir la seva replicabilitat.

  Per a empreses d’ambdós sectors:

  Millorar el coneixement sobre les alternatives a l’ús de materials no reciclables i/o de materials d’origen no renovable.

  Realització activitats d’innovació a les empreses, que permetran trobar noves solucions, crear noves oportunitats de mercat.

  Possibilitar l’accés de les empreses a mercats de compra ambientalment correcte o compra verda.

  Millora de la competitivitat de les empreses participants al projecte i, en general, les de la resta del clúster, produint un efecte tractor.

  Contacte

  Projecte Co-finançat per:

  Pin It on Pinterest