actuacions

Actuació 1: Recopilació de bones pràctiques de packaging sostenible

Aquesta fase inicial del pla de treball té l’objectiu de dur a terme un estat de l’art sobre bones pràctiques, en diferents sectors industrial, de packaging sostenible.

Es durà a terme un anàlisi de fonts d’informació primàries i secundàries que permetin identificar les principals forces de canvi, reptes i tendències, incloent-hi impactes socioambientals, regulacions i experiències sectorials nacionals i internacionals en forma de casos pràctics que puguin servir dereferència.

Podeu sol·licitar l’estudi aquí:

9 + 8 =

Actuació 2: Enquestes i entrevistes individuals a empreses del sector
de materials tèxtils avançats

L’objectiu d’aquesta actuació és recopilar informació directament de les empreses del sector. Per això, es duran a terme tres tasques:

  • Elaboració d’eines.
  • Recopilació d’informació mitjançant enquestes.
  • Recopilació d’informació mitjançant entrevistes individuals.

Inicialment, s’elaborarà una enquesta i un check-list o document diagnòstic per les visites que es facin a les 10 empreses on es considerin els punts on es vol obtenir informació rellevant per a l’estudi.

Actuació 3: Definició de reptes comuns

En aquesta actuació s’analitzaran els resultats obtinguts en l’etapa anterior i s’avaluaran en detall els reptes de les empreses del sector en quant a l’adopció de mesures de packaging sostenible. Es definirà un llistat de reptes comuns i se’n farà una descripció, per a ser presentada a empreses del sector del packaging. El Packaging Cluster ho distribuirà entre els seus socis, com a activitat preparatòria de l’actuació 4.

Actuació 4: Sessió interclúster: materials tèxtils avançats/packaging

En aquesta actuació s’organitzarà una sessió interclúster per donar a conèixer els reptes analitzats i exposar-los directament a les empreses del sector del packaging.

Els tallers interclúster es realitzen mitjançant l’elaboració d’una metodologia concreta, per tal de possibilitar l’èxit i l’assoliment dels objectius. Així, s’inicia amb una trobada dinamitzada amb un taller lúdic on es creuen d’una banda les necessitats a resoldre en format de reptes dels consumidors de packaging, i de l’altra les empreses de packaging tracten de lligar la demanda amb les possibilitats existents i proposen vies de solució que donin resposta a part o totalitat d’una problemàtica concreta mitjançant grups de treball específics per a dur-les a terme.

Actuació 5: Proposta de solucions, avaluació ambiental i elaboració de l’estudi

Fruit dels resultats obtinguts de les anteriors actuacions: de la identificació de solucions existents de packaging sostenible, de les respostes obtingudes de les empreses del sector de materials tèxtils avançats enquestades i entrevistades i de la sessió interclúster, s’elaborarà l’estudi.

De les solucions potencials que hagin sorgit de la sessió, se n’identificaran quatre de principals per tal d’analitzar-les en detall i poder determinar quin és l’impacte ambiental potencial de cada una d’elles.

Actuació 6: Comunicació del projecte i difusió de l’estudi

La present actuació inclou totes les tasques de comunicació des de l’inicia a la fi del projecte.

Per una banda, es preveu dur a terme diverses activitats per difondre l’inici de l’estudi, per tal d’animar a les empreses del sector a participar-hi. També es preveuen accions per difondre els resultats obtinguts durant l’execució del projecte per tal de que les empreses vegin l’oportunitat d’aplicar algunes de les solucions/actuacions que es proposen. I, finalment, difondre l’estudi resultant.

Consulta l’estudi aquí:

Contacte

Projecte Co-finançat per:

Pin It on Pinterest