Qui som

Què és l’AEI Tèxtils?

L’AEI TÈXTILS és un clúster, amb estructura d’associació sense ànim de lucre, que té la voluntat d’aglutinar a totes les empreses i entitats catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector dels materials tèxtils avançats, que conformen un pol productiu especialitzat amb avantatges competitius.

Què són els materials tèxtils avançats

Els materials tèxtils avançats són materials que donen resposta a exigències tècnic-qualitatives elevades (rendiment mecànic, tèrmic, durabilitat, etc.), conferint-los-hi l’aptitud d’adaptar-se a una funció específica i al seu entorn, ja sigui en els sectors tradicionals d’indumentària o de la llar, o específicament en algun dels mercats que comprèn el sector:

L’estratègia del clúster (2021 – 2024)

Missió

Fomentar la innovació per a millorar la competitivitat
dels socis de manera propera i personalitzada
promovent col·laboracions estratègiques.

Visió

Posicionar el sector català de materials tèxtils avançats com a referent europeu en innovació, facilitant pràctiques
innovadores que permetin millorar la seva competitivitat,
projecció i visibilitat internacional.

Objectius Estratègics

1. Promoure i acompanyar en el procés d’innovació a les empreses del sector impulsant la transició verda i la transformació digital.

2. Reforçar els vincles interns del clúster i els externs amb el sector de
materials tèxtils avançats europeu.

3. Capacitació tecnològica i transversal dels membres del clúster.

4. Incrementar la visibilitat dels socis a nivell internacional i promoure
activitats per afavorir la seva internacionalització.

Línies estratègiques

INNOVACIÓ: Impulsar la innovació tecnològica i nous models de negoci com a motor de creixement i competitivitat de les PIMEs del sector. Promoure la cooperació entre els socis i amb altres ecosistemes innovadors.

INTERNACIONALITZACIÓ: Promoure la internacionalització de les PIMEs innovadores del clúster, facilitant l’accés a mercats internacionals i cadenes de valor globals mitjançant l’establiment de partenariats tecnològics i comercials.

COMPETÈNCIES: Accelerar les  capacitats estratègiques i tecnològiques i atracció de talent per impulsar la innovació i el creixement resilient del sector.

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI: Posicionar el sector català a l’avantguarda de la innovació  donant visibilitat als socis i promovent l’alt valor afegit dels seus productes a nivell global mitjançant la comunicació estratègica.

XARXA: Connectar el clúster i els seus socis, reforçant vincles interns i aliances estratègiques amb agents rellevants, nacionals i internacionals.

MULTISECTORIALITAT: Generar oportunitats de negoci i innovació intersectorials, promovent cooperacions transversals per desenvolupar noves aplicacions i mercats.

SOSTENIBILITAT: Catalitzar la transició verda del sector mitjançant la innovació, la internacionalització, les competències i el desenvolupament de negoci.

DIGITALITZACIÓ: Potenciar la transformació digital del sector mitjançant la innovació, la internacionalització, les competències i el desenvolupament de negoci.

Què és un clúster

Un clúster és una concentració d’empreses relacionades entre si, en una zona geogràfica relativament definida, que comparteixen reptes estratègics, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i institucions associades.
👤 Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations. 1990

Els clústers promouen la creació i millora de noves idees en xarxes d’empreses i institucions que cooperen. També disminueixen les barreres per a transformar noves idees en negocis i aprofitar els beneficis de la globalització.

Permeten que les PIMEs aprofitin les noves oportunitats que es presenten en l’economia global, essent un punt clau en l’atracció de capital, persones i coneixement.

Pin It on Pinterest