SUSTEX promou la substitució de productes químics perillosos emprats a la indústria d’acabats tèxtils de Catalunya, que s’utilitzen per a proporcionar diverses funcionalitats als materials tèxtils, amb l’objectiu de donar a conèixer les oportunitats per la seva substitució reduint l’impacte mediambiental dels seus productes i processos.

Els objectius establerts en el marc del projecte permetran impulsar la transició d’una economia lineal cap a l’economia circular, reduint l’impacte ambiental i substituint les substàncies extremadament preocupants del cicle de vida, fet que facilitarà també el reciclatge dels productes.

OBJECTIUS

 

Objectius quantitatius:

   Reduir, en un 50%, l’ús de substàncies considerades com a extremadament preocupants per la ECHA, en el sector d’acabats tèxtils a Catalunya.

   Reduir, en un 60%, l’impacte mediambiental dels processos d’acabat mitjançant la substitució per alternatives més segures.

Objectius qualitatius:

   Capacitar al personal responsable de prendre decisions i augmentar la consciencia ambiental per tal d’oferir un producte que incorpori els aspectes ambientals al llarg de tot el seu cicle de vida.

   Foment de l’ús eficient de recursos, substitució de substàncies extremadament preocupants i prevenció dels residus.

   Anticipació a futurs canvis normatius que puguin afectar a l’activitat de les empreses. El fet de substituir les substàncies extremadament preocupants dels diferents productes oferirà a les empreses una seguretat en el compliment legal de normatives ambientals.

   Increment del valor afegit dels productes tèxtils, fruit de la reducció de l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.

   Millora de qualitat del producte ja que incorpora el caràcter sostenible en tot el seu cicle de vida.

   Millora de la imatge de les empreses i dels productes. Cada vegada més, els/les consumidors/es demanden productes que considerin aspectes ambientals en tota la seva cadena productiva. En aquest sentit, el projecte permetrà, en aquest aspecte i de forma indirecta, augmentar les ventes dels seus productes.

   Realització activitats d’innovació a les empreses, que permetran trobar noves solucions, crear noves oportunitats de mercat.

   Possibilitar l’accés de les empreses a mercats de compra ambientalment correcte o compra verda.

   Possibilitar l’opció d’accedir a sistemes d’ecoetiquetatge de productes tèxtils.

   Millorar la competitivitat de les empreses participants al projecte i, en general, les de la resta del clúster, produint un efecte tractor.

   Generar nous projectes d’innovació i de R+D a nivell nacional i europeu, que actuïn com a impulsors de la nova economia.

Impacte del projecte SUSTEX

SUSTEX està cofinançat per:

Pin It on Pinterest