El projecte consisteix en dotar d’eines i coneixements per a promoure la substitució de productes químics perillosos a la indústria tèxtil catalana per tal de que aquesta pugui incorporar criteris ambientals en la manufactura dels seus productes, mitjançant un estudi previ de la situació actual a Catalunya. També, s’organitzaran jornades de comunicació i formació dirigides a les empreses del sector.

 

Finalment, amb tots els diferents aprenentatges, així com els resultats de projectes anteriors coordinats per l’AEI TÈXTILS, com són MIDWOR-LIFE i LIFE-FLAREX, es produirà una guia sectorial dirigida a les empreses, per tal de facilitar la substitució de productes químics perillosos per a alternatives més sostenibles en l’àmbit dels acabats.

En el marc del projecte SUSTEX es duran a terme les següents actuacions:

Actuació 1: Estudi de necessitats mitjançant entrevistes a acabadors tèxtils i productors químics

Diagnosi inicial per a conèixer la tipologia i la quantitat de productes fabricats a les empreses de materials tèxtils avançats catalanes que utilitzen, en els processos d’acabat, substàncies extremadament preocupants, enumerades en els annexos XIV (autorització) o XVII (restricció) del reglament REACH.

Aquesta identificació es realitzarà a partir d’entrevistes a un mínim de 10 acabadors a Catalunya i a 5 productors o distribuïdors de productes per acabats, també a Catalunya.

Actuació 2: Jornades i sessions temàtiques amb acabadors tèxtils i productors químics

Diagnosi inicial per a conèixer la tipologia i la quantitat de productes fabricats a les empreses de materials tèxtils avançats catalanes que utilitzen, en els processos d’acabat, substàncies extremadament preocupants, enumerades en els annexos XIV (autorització) o XVII (restricció) del reglament REACH.

Aquestes jornades pretenen sensibilitzar sobre el tema de la substitució per tal de millorar la reciclabilitat dels diferents productes i evitar l’alliberament al medi ambient de substàncies potencialment contaminats i molt persistents.

Actuació 3: Elaboració d'una guia per a promoure la substitució de productes químics perillosos al sector d'acabats tèxtils

Els resultats del projecte quedaran recollits en una Guia que servirà d’eina de referència per a les empreses del sector de materials tèxtils avançats (en totes les etapes de la cadena de valor) que tinguin interès en la substitució de productes químics d’acabat tèxtil per alternatives més sostenibles.

Actuació 4: Difusió de resultats i comunicació de casos d'èxit identificats

Els resultats del projecte es difondran a tot el sector tèxtil, perquè serveixin d’exemple per altres empreses que vulguin aplicar criteris ambientals al seus productes per reduir l’ús de productes químics perillosos, i fomentar així, la transició cap a una economia circular.

SUSTEX està cofinançat per:

Pin It on Pinterest