SUSTEX fomenta la substitució de productes químics

perillosos a la indústria d’acabats tèxtils

SUSTEX és un projecte a nivell català, promogut pel clúster de tèxtils tècnics de Catalunya (AEI Tèxtils) i el Centre Tecnològic Leitat, que pretén dotar d’eines i coneixements per a promoure la substitució de productes químics perillosos a la indústria tèxtil catalana per tal de que aquesta pugui incorporar criteris ambientals en la manufactura dels seus productes, mitjançant un estudi previ de la situació actual a Catalunya.

El projecte, cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya, es va dur a terme de gener 2020 a febrer de 2022.

Contacte

    AEI Tèxtils

    608 864 754 

    www.textils.cat

SUSTEX està cofinançat per:

Pin It on Pinterest