El projecte té com a objectiu general desenvolupar un anàlisi sectorial per poder identificar quines són les barreres del sector per poder implantar accions que fomentin l’economia circular (EC), així com també identificar accions concretes d’EC aplicables a l’especificitat del sector de tèxtils tècnics per tal de facilitar la seva implantació a aquestes empreses.

 

L’estudi va dirigit a:

  • totes les empreses del sector que vulguin conèixer que és l’economia circular i com aplicar-la. A aquelles que vulguin agafar idees d’iniciatives que s’estan realitzant i que fomenten l’economia circular.
  • a les administracions perquè puguin conèixer quina és la realitat del sector de tèxtils tècnics, i puguin proposar eines que trenquin les barreres.
  • a les Universitat i Centres de Recerca, que volen donar suport al sector per tal de facilitar la implementació de l’EC a les empreses del sector.

OBJECTIUS

 

Objectius quantitatius:

   Identificar 6 solucions aplicables a matèries primeres (eficiència de consum i matèries de baix impacte).

   Identificar 6 solucions aplicables a processos.

   Identificar 4 solucions en el marc de la simbiosi.

   Identificar 4 solucions en el marc del reciclatge i valorització de residus.

Objectius qualitatius:

    Aconseguir dades de com el sector de tèxtils tècnics està aplicant estratègies d’Ecodisseny que fomenten l’EC, per tal d’impulsar el canvi de model.

    Obtenir informació de les barreres que té el sector per aplicar EC, a fi de dotar-lo de recursos concrets.

    Disposar d’un recull de solucions que promouen l’EC a fi de veure en l’exemple la possibilitat de replicació.

    Incloure noves estratègies d’ecodisseny per la prevenció de la contaminació i la minimització de l’ús de recursos no renovables, en el procés de fabricació del producte.

CIRCULARTECH està cofinançat per: 

Pin It on Pinterest