Estudi per al foment de l’economia circular al sector de tèxtils tècnics

CIRCULARTECH és un projecte a nivell català, promogut pel clúster de tèxtils tècnics de Catalunya (AEI Tèxtils) i el Centre Tecnològic Leitat, que té com a objectiu desenvolupar un anàlisi sectorial per poder identificar quines són les barreres del sector per implantar accions que fomentin l’economia circular (EC), així com també identificar accions concretes d’EC aplicables a l’especificitat del sector de tèxtils tècnics per tal de facilitar la seva implantació a aquestes empreses.

El projecte, cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya, es durà a terme de gener a desembre 2020.

Contacte

    AEI Tèxtils

    608 864 754 

    www.textils.cat

CIRCULARTECH està cofinançat per: 

Pin It on Pinterest