Els promotors del projecte són el clúster de tèxtils tècnics de Catalunya (AEI Tèxtils) i el Centre Tecnològic Leitat:

  L’AEI TÈXTILS és una associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu aglutinar totes les empreses i entitats catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector de tèxtils d’ús tècnic, que conformen un pol productiu especialitzat amb avantatges competitius.

  Com a clúster de materials tèxtils avançats/tèxtils tècnics, disposa d’una àmplia experiència en el sector, així com en temes d’economia circular aplicada al mateix.

  El clúster ha participat en diversos projectes aplicant els diversos conceptes de l’economia circular tant en àmbit europeu, coordinant els projectes LIFE-FLAREX i MIDWOR-LIFE amb co-finançament provinent del programa LIFE; com a nivell català, amb projectes co-finançats de l’Agencia de Residus de Catalunya: Ecodistex i PACTEX.

  El compromís del clúster enfront a la sostenibilitat és clar i inequívoc. Ho demostra també la organització de diverses jornades i tallers enfocats cap a la sostenibilitat, en col·laboració amb els actors més rellevants del sector, tant a nivell industrial com públic.

  Leitat és un Centre Tecnològic que té com a missió col·laborar amb empreses i altres entitats per crear valor econòmic, social i sostenible, a través de projectes I+D+2i  i processos tecnològics des de la innovació i la creativitat.

  Ha participat en els quatre projectes liderats per l’AEI TÈXTILS mencionats: MIDWOR-LIFE, LIFE-FLAREX, PACTEX i ECODISTEX, a més d’estar involucrat en diversos altres projectes i iniciatives relacionades amb la promoció de l’economia circular, com és la revisió del criteris de l´ECOLABEL tèxtil amb el Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea o la iniciativa liderada per EURATEX Cross Industry Agreement Iniciative” (CIA) per a l´harmonització d´un protocol Europeu comú per a la identificació i quantificació de microfibres alliberades durant el processos de rentat.

  Al projecte CIRCULARTECH hi participa la Unitat d’Economia Circular – Divisió de Sostenibilitat que disposa d’experiència en l’execució de projectes de producció sostenible, aplicació de l’ecodisseny i Anàlisi de Cicle de Vida, sensibilització i formació ambiental, ecoetiquetatge i comunicació ambiental. També hi col·laboren altres unitats que disposen d’expertesa en la millora tecnològica del sector tèxtil.

  CIRCULARTECH està cofinançat per:

  Pin It on Pinterest