ECODISTEX promou la incorporació de criteris ambientals en les fases de disseny, producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final dels productes tèxtils d’ús tècnic amb el propòsit de prevenir o reduir l’impacte ambiental durant tot el seu cicle de vida.

 

En el marc del projecte ECODISTEX s’han dut a terme les següents actuacions:

Identificació de la tipologia i quantitat de productes fabricats per les empreses del sector de tèxtils tècnics, i identificació de les necessitats i oportunitats per aplicar l’ecodisseny a aquestes empreses.

Per tal de poder identificar les necessitats de les empreses del sector en aquest àmbit, es va dur a terme una enquesta, que va permetre enfocar la sessió de treball.

Sessió de treball per donar a conèixer l’ecodisseny a les empreses del clúster de tèxtils tècnics. Aquesta activitat serà dinàmica i participativa per tal que les persones assistents puguin identificar les millores potencials dels seus productes.

 

El 22 de maig va tenir lloc una sessió de treball per donar a conèixer l’ecodisseny a les empreses del clúster de tèxtils tècnics. Programa . Més informació .

L’ecodisseny s’ha aplicat a tres empreses del sector de tèxtils tècnics de diferent activitat: filatura, teixidoria i acabats. En el procés d’ecodisseny es va seleccionar el producte, es va realitzar un anàlisis ambiental del producte actual i es varen determinaran propostes de millora per reduir el seu impacte potencial associat. Com a resultat s’han obtingut tres productes ecodissenyats dins la cadena de valor del sector.
Les empreses participants han estat: Hilados Egarfil E.Cima Hidrocolor .

Les propostes d’ecodisseny s’han avaluat a nivell tècnic, econòmic i ambiental per assegurar la seva viabilitat i reducció d’impactes ambientals. A l’anàlisi ambiental s’ha aplicat la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). A nivell econòmic s’ha realitzat una estimació del cost associat a la millora ambiental (costos de material, associats a canvis de procés, nous equips,..).

Difusió dels resultats del projecte perquè aquests siguin aplicats a altres empreses del sector que vulguin aplicar l’ecodisseny als seus productes. Aquesta acció contribueix al foment de la transició d’una economia lineal a una economia circular de les empreses.

Pin It on Pinterest