Notícies

Finalitza el projecte TEXSOSPACK, dirigit a promoure la implementació de packaging sostenible al sector dels materials tèxtils avançats

27/10/2023

L’AEI Tèxtils, juntament amb el Packaging Clúster i amb la col·laboració del Centre Tecnològic LEITAT, finalitzen el projecte TEXSOSPACK, cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya en el marc del programa Foment de l’Economia Circular.

El projecte té com a objectiu promoure la implementació de packaging sostenible al sector dels materials tèxtils avançats. TEXSOSPACK ha dut a terme, en primer lloc, una anàlisi de l’estat de l’art de packaging sostenible en diversos sectors i, per altra banda, ha generat un recull de diverses opcions disponibles en quant a l’adopció de mesures de packaging sostenible.

Amb aquesta informació, es va realitzar una sessió interclúster entre empreses del sector de materials tèxtils avançats i empreses de packaging, per tal de definir els reptes que es troben al dia a dia i, mitjançant una dinàmica de treball, plantejar solucions. De les solucions plantejades per empreses del Packaging Cluster, es varen seleccionar les més rellevants, que s’han estudiat amb una Anàlisi de Cicle de Vida (ACV).

Els resultats obtinguts (enfocats principalment a calcular la petjada de carboni) per les situacions proposades són els següents:

  • L’ús de plàstic film de polietilè de baixa densitat reciclat enlloc de material verge s’estima que pot reduir la petjada de carboni un 55%, tot evitant el consum de material verge i deposició final d’aquest material.
  • Es poden utilitzar caixes de cartró reutilitzables enlloc de caixes d’un sol ús. Tenint en compte el transport, s’ha vist que, en distàncies curtes, una caixa que es reutilitza sis vegades representa una reducció del 80% en la petjada de carboni en comparació a una d’un sol ús.
  • Un tub de cartró, o mandril, habitualment està fabricat de cartró 100% reciclat i usant coles que no presenten risc, però sol tenir només un únic ús. En el projecte es planteja l’ús de mandrils de plàstic, més duradors, i es compara el seu impacte ambiental amb els de cartró.

Tota aquesta informació es pot trobar detallada en una guia per facilitar la implementació del packaging sostenible a les empreses del sector dels materials tèxtils avançats, que podria ser extrapolable a altres empreses del sector tèxtil i, fins i tot, a altres sectors. Aquesta guia es podrà trobar properament a la pàgina web del projecte.

TEXSOSPACK pretén facilitar la transició verda als sectors dels materials tèxtils avançats i del packaging a Catalunya, ambdós formats majoritàriament per PIMEs, generant noves oportunitats de negoci per a incrementar la seva competitivitat, basades en una estreta col·laboració i en la reducció de l’impacte mediambiental dels seus serveis i productes.

Comparteix aquesta notícia:

Notícies recents

Presentació de LIFE-CIRTECHTEX

Presentació de LIFE-CIRTECHTEX

El projecte LIFE-CIRTECHTEX es presenta com un cas d’èxit en les jornades sobre economia circular al sector tèxtil.

Pin It on Pinterest