Projectes

ZeroF

    

logo zerof

Development of verified safe and sustainable PFAS-free coatings for food packaging and upholstery textile applications

Programa: Horizon Europe

Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci liderat per VTT (Finlàndia) amb la participació de 2 socis de l’AEI Tèxtils: LEITAT i E.CIMA. Altres socis del consorci: Fraunhofer-Gesellschaft /  Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) / Kemira / Alma Mater Studiorum – Università di Bologna / IDEAconsult / LGI /  Yangi / TEMAS Solutions.

Data inici: Gener 2023

Data fi: Desembre 2025

Objectius:

El projecte pretén desenvolupar productes de recobriment segurs i sostenibles per substituir els compostos que contenen substàncies fluorades (PFAS), tant en el sector del packaging com en el tèxtil.

Els recobriments desenvolupats tindran, per al packaging, una absorció d’aigua limitada i una alta resistència a l’oli/greix; en el cas dels productes per a ús en recobriments tèxtils es busca una alta repel·lència a l’aigua i a l’oli. Per assolir l’objectiu d’impacte ambiental de més del 25% de millora, s’utilitzaran matèries primeres renovables, compostos no tòxics i es millorarà l’eficiència dels processos. Els PFAS se substituiran per dues químiques: els èsters d’àcids grassos de cel·lulosa per als envasos i els híbrids orgànics-inorgànics a base de silà per als tèxtils.

Un cop desenvolupats els productes, s’analitzaran les dades per calcular els impactes ambientals (avaluació del cicle de vida, cost del cicle de vida i petjada ambiental) i la toxicologia (per exemple, perills i lleis, principis de toxicologia verda). Es desenvoluparà la certificació i el full de ruta regulador per identificar les necessitats normatives futures i els buits de coneixement.

El consorci inclou una combinació de socis industrials i de recerca capaços de cobrir les cadenes de valor tant d’envasos com de recobriments tèxtils, inclosos els usuaris finals.

El rol de l’AEI Tèxtils és facilitar la col·laboració amb la indústria per la seva posterior replicació.

Més informació: https://zerof.eu/

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Also funded by the SERI. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect the official views of the SERI.

Pin It on Pinterest