Els nostres socis

INTEXTER – INSTITUT D’INVESTIGACIÓ TÈXTIL I COOPERACIÓ INDUSTRIAL

Activitats:

C/Colom, 15
E-08222 Terrassa

Tel.: +34 93 739 82 70
E-mail: director-ins@intexter.upc.edu

L’Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és una unitat acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya creada el 1962, que té com a objectiu principal el foment de la investigació en el sector tèxtil i afins, així com la cooperació industrial mitjançant la realització d’assajos, peritacions, treballs de normalització, homologació i certificació.

L’Institut participa en projectes d’R + D amb finançament públic local, estatal i europeu o bé en conveni amb empreses privades.

La formació d’investigadors és un altre objectiu de l’Institut i per aquest motiu forma part de la direcció acadèmica del Programa de Doctorat interdepartamental d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, així com del Programa de Doctorat d’Enginyeria ambiental, tots dos de la UPC.

L’Institut és membre del Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC (CIT-UPC), està reconegut com a Centre desenvolupador TECNIO de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa internacional Textile Transfer Network (TEXTRANET).

Expertesa en depuració d’aigües residuals del de la indústria tèxtil i sector afins. Investiga i participa en diversos projectes de recerca de sobre fibres naturals com el cotó orgànic, cànem, Iute, etc., així com fibres químiques reciclades. Treballa també sobre l’aprofitament de residus de fibres tèxtils en materials compostos per a la construcció, aïllaments, l’obtenció de filats reciclats o no teixits a partir de fibres reciclades. Disposa de plantes pilot de depuració d’aigües, tintura, filatura, tissatge i no teixits.

Pin It on Pinterest