Projectes

HACKTEX

 

HACKTEX – Innovative smart textiles & entrepreneurship

Programa: Erasmus+

Participació de Tèxtils.CAT: Soci. Consorci format per 8 membres: CIAPE, la Universitat de Borås, CRE.THI.DEV, la Universitat de West Attica, TITERA, Intexter-UPC i la Universitat Tècnica de Iaşi.

Data inici: Febrer 2022

Data fi:  Juliol 2024

Objectius:

Hacktex cerca dotar de resiliència, versatilitat i innovació el sector tèxtil europeu abordant els buits existents entre l’àmbit acadèmic i la indústria. Crearà noves oportunitats per al sector tèxtil connectant-lo amb altres indústries.

Aquests objectius s’abordaran mitjançant el disseny i la prova de noves eines metodològiques educatives a les institucions d’educació superior involucrades en el Projecte, així com amb la investigació sobre tèxtils intel·ligents i les seves múltiples aplicacions. Com a resultat, el projecte produirà diversos continguts innovadors relacionats amb els tèxtils intel·ligents i les seves aplicacions potencials en medicina, automoció i aeronàutica, esport, protecció personal i construcció i hàbitat, entre d’altres.

Aquest contingut seguirà una metodologia educativa dissenyada de manera que permeti als estudiants, com a futurs especialistes del sector tèxtil, explorar noves aplicacions i productes tèxtils, així com abordar possibles barreres i limitacions.

    Més informació: hacktex.eu

    The European Commission support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

    Pin It on Pinterest