Històries d'èxit

ARPE – SMART-MASK

Problema

Els requisits actuals de rentat per a mascaretes tèxtils requereixen cicles de rentat autònom a 60 CC (temperatura agressiva per a les teles i contaminants de grans quantitats d’aigua).

Per aquest motiu, ARPE va treballar en el desenvolupament d’un tèxtil amb un sistema de desinfecció integrat, reduint els requisits de rentat de la mascareta, sense comprometre la seguretat de l’usuari.

Solució d’ARPE

La SMART-MASK consisteix en una mascareta higiènica intel·ligent, amb un patró de fil resistent a la capa interior i interconnexions elèctriques personalitzades per encendre-la.

Utilitza la calor per desnaturalitzar i desactivar els virus dins d’un període curt de temps mitjançant l’autoescalfament de les mascaretes durant 3 minuts.

Col·laboració amb el clúster

El clúster, amb coneixements tècnics en el sector de materials tèxtils avançats i experiència en reorientació estratègica dins d’aquest camp, continuarà col·laborant amb ARPE cap a nous desenvolupaments i futures ampliacions.

Pin It on Pinterest