Notícies

Comença un nou projecte per adaptar el sistema d’educació i formació professional als reptes actuals de la indústria tèxtil

17/11/2020

L’AEI Tèxtils va participar a la reunió de llançament del projecte FACTIVE, com a membre del consorci. La reunió va tenir lloc en format virtual el 13 de novembre de 2020.

El projecte FACTIVE té per objectiu millorar la qualitat i la rellevància de l’oferta formativa del sector tèxtil i de la confecció desenvolupant un mètode d’aprenentatge innovador per tal de millorar el nivell i l’avaluació de competències de l’alumnat i equiparar la qualitat de la formació professional amb les necessitats modernes, creatives i innovadores de la indústria tèxtil i de la confecció actual a Europa.

FACTIVE està cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Comissió Europea en el marc de la convocatòria Aliances Estratègiques per a l’educació i formació professional, amb l’acord de subvenció número KA202-91AAA2C6. El projecte es va inicial l’1 d’octubre i té una durada de 24 mesos i un pressupost total de 247.409 €.

El consorci està liderat per CITEVE, Textile and Clothing Technological Center de Portugal, i compta amb la participació, també de Portugal, de MODATEX, Centro de Fomaçao Professional da Industria Textil Vestuario Confeccçao e Lanificios; STEP Institut, Institute for Occupational Psychology and Entrepreneurship, d’Eslovènia; Link Campus University i CIAPE, Centro Italiano per l’Aprendimento Permanente, d’Itàlia; IVOC&IREC, Insituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie – Institut pour la Recherche et l’Enseignement dans la Confection, de Bèlgica; CRE.THI.DEV, Creative thinking development, de Grècia i l’AEI Tèxtils.

La reunió es va iniciar amb una roda de presentacions dels socis, seguida d’una presentació de les línies generals del projecte per part de CITEVE. A continuació, el consorci va revisar i debatre les tasques de cada soci per als següents sis mesos, en concret, sobre la definició del projecte i les seves primeres passes en relació als Intellectual Outputs (IOs).

Primer, IVOC&IREC va presentar un anàlisi sobre les habilitats més necessàries dels futurs professionals del sector tèxtil i de la confecció, que serà utilitzat per desenvolupar l’IO1 (els resultats d’aquest estudi inicial serviran per enfocar la resta dels Intellectual Outputs). Es consultaran diversos agents del sector per concloure la definició d’aquest IO i enfocar el projecte en la direcció correcta.

L’Equip del STEP Institute va presentar l’IO2 (metodologia i aprenentatge) i la seva visió sobre el disseny i implementació de la formació acadèmica.

A continuació, Link Campus University va compartir la seva experiència en xarxes virtuals i participació en formació virtual, i la seva planificació de l’IO3, les eines per a la formació.

CIAPE va fer una introducció de l’IO4, el manual per a professors i formadors de la formació professional, proposant alguns continguts i materials per incloure-hi.

L’AEI Tèxtils va presentar l’IO5: compendi dels informes de les proves pilot. També va exposar l’estratègia de comunicació i difusió, incloent les activitats i materials que seran desenvolupats i implementats per tal que el projecte sigui difós àmpliament.

Finalment, CRE.THI.DEV. va compartir les diverses eines que seran utilitzades per fer un seguiment de la qualitat del projecte.

La següent reunió del consorci està prevista pel proper mes d’abril a Eslovènia.

Comparteix aquesta notícia:

Notícies recents

Presentació de LIFE-CIRTECHTEX

Presentació de LIFE-CIRTECHTEX

El projecte LIFE-CIRTECHTEX es presenta com un cas d’èxit en les jornades sobre economia circular al sector tèxtil.

Pin It on Pinterest