Projectes

xBUILD-EU

      

xBUILD-EU – Cross-fertilization of industrial ecosystems in textile manufacturing and construction leveraging digital and advanced technologies to build up green and digital resilience in Europe

Programa: SMP

Coordinador/a del projecte: Josep Casamada / fstp@textils.cat

Participació de Tèxtils.CAT: Coordinador. Consorci format per 5 socis: ATEVAL, Portuguese Textile Cluster (CITEVE), IDEAM (TUS), CCS

Data inici: Setembre 2022

Data fi: Agost 2025

Objectius:

El projecte xBUILD-EU pretén facilitar la col·laboració intersectorial i la innovació entre el sector tèxtil, construcció i el de tecnologies avançades com a catalitzador per desplegar noves solucions verdes i digitals.

L’objectiu és facilitar el llançament de solucions innovadores, basades en materials tèxtils avançats, per fer més segur el sector de la construcció, com per exemple incorporant elements tèxtils innovadors de protecció, “smart textiles” intel·ligents i altres solucions eco-dissenyades.  Així mateix també es pretén fomentar l’economia circular dels materials tèxtils mitjançant col·laboració amb la construcció.

El projecte llançarà dues convocatòries d’ajuts amb un pressupost global de 1.05M€ per tal d’oferir finançament a fons perdut per empreses amb els següents mecanismes:

  • xBUILD-Innovate: Finançament de projectes d’innovació de producte o servei, per tal de facilitar-ne el llançament al mercat amb ajut de 20.000€
  • xBUILD – Green and digital: finançament de projectes de transició verda i/o digital per tal de pilotar experiments i validació de tecnologies en consorcis de proveïdors i usuaris amb un finançament global de 50.000 per projecte.
  • xBUILD-Global: finançament per facilitar la internacionalització en països emergents, incloent despesa d’assessorament personalitzats i estudis de mercat específics, roadmaps i participació en missions. Finançament de 25.000€.

Durant el projecte, s’organitzaran diverses activitats per promoure la col·laboració intersectorial, incloent webinars formatius i esdeveniments conjunts.

    Més informació: profile.clustercollaboration.eu/profile/cluster-partnership-initiative/19174802-9dc2-43b7-aee0-e998c7067bfd

    The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

    Pin It on Pinterest