Projectes

TEXTILE2020

  

TEXTILE2020 – The European Cluster for Advanced Textile Materials

Programa: CIP de la Comissió Europea

Participació de l’AEI TÈXTILS: membre del consorci, format per 9 membres. Coordinat per NFID – Nord France Innovation Développement.

Data inici: Setembre 2012

Data fi: Agost 2014

Objectius:

El projecte tenia com a principal objectiu la creació d’un clúster europeu de tèxtils d’ús tècnic per a desenvolupar i implementar una estratègia internacional conjunta a llarg termini que contribuís a consolidar, enfortir i estendre la seva competitivitat a nivell internacional.

Les principals actuacions dutes a terme en el marc del projecte varen ser:

  • Missions empresarials a: Tunísia, Japó, Canadà-USA, Brasil.
  • Participació agrupada a les fires: Techtextil Frankfurt’13, Techtextil Moscow’14, TechTextil Atlanta/Texprocess Atlanta/JEC Americas’14, INDEX’14.
  • Elaboració d’una estratègia d’internacionalització conjunta entre els principals clústers de tèxtils tècnics europeus participants al projecte.
  • Elaboració d’un estudi de mercat del sector d’equips de protecció personal al Brasil

Pin It on Pinterest