Projectes

TECLO

 

TECLO – Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies

Programa: Erasmus+ de la Comissió Europea

Participació de l’AEI TÈXTILS: membre del consorci, format per 14 membres. Coordinat per Link Campus University (Itàlia).

Data inici: Desembre 2014

Data fi: Novembre 2016

Objectius:

El projecte té com a principal objectiu la modernització dels sistemes d’educació superior europeus en l’àmbit del tèxtil i la confecció mitjançant una millor anticipació a les competències requerides basades en el desenvolupament de col•laboracions entre l’àmbit educatiu i l’empresarial. Es definirà un nou perfil innovador dels directius del sector tèxtil-confecció, per a que puguin adquirir i actualitzar les exigents competències requerides per a: 1) Aplicar estratègies orientades a l’exportació; 2) Posar en pràctica la innovació no tecnològica i innovació en màrketing; 3) Reenginyeria de processos d’acord amb la sostenibilitat, la RSE i la qualitat; 4) Perseguir el canvi i l’eficiència mitjançant competències empresarials innovadores.

Pin It on Pinterest