Projectes

REQTEXTIL

REQTEXTIL – Requalification workers from textile sector

Programa: Leonardo da Vinci-Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea

Participació de Tèxtils.CAT: membre del consorci, format per 8 membres. Coordinat per Fundació Cecot Formació.

Data inici: Octubre 2010

Data fi: Setembre 2012

Objectius:

El projecte tenia com a principal objectiu promocionar els perfils professionals i els itineraris formatius que permetessin la requalificació i recol•locació de treballadors de sectors en crisi cap a sectors amb creixement econòmic a Europa.

Com a resultat del projecte, es va desenvolupar una metodologia per a poder recol•locar els treballadors del sector tèxtil desocupats cap a altres sectors amb major demanda de treballadors. Es varen tenir en compte dos aspectes clau: per una banda, es va buscar optimitzar al màxim la formació d’aquests treballadors per a que el pas d’un sector a l’altre es realitzés de la manera més ràpida possible (com més formació hagin de rebre, més temps han d’invertir per aconseguir-la) i, per altra banda, es va intentar que el sector de destí fos un sector amb perspectives de creixement econòmic, evitant així que els treballadors fossin de nou objecte d’una recol•locació en poc temps.

Pin It on Pinterest