Projectes

 

 

RegioGreenTex

logo zerof

Programa: Interregional Innovation Investments Instrument (I3)

Coordinador/a del projecte: Dirk Vantyghem / dirk.vantyghem@euratex.eu

Participació de Tèxtils.CAT: Soci. Consorci liderat per EURATEX (Bèlgica) i format per 43 socis (clústers, centres de recerca i empreses). Dues de les empreses participants són els socis de Tèxtils.CAT Polisilk i Hilaturas Arnau.

Data inici: Gener 2023

Data fi: Desembre 2025

Objectius:

RegioGreenTex és un partenariat de quàdruple hèlix que mapeja i mitiga els obstacles que existeixen actualment en la implementació d’un model d’economia circular sistemàtic a la indústria tèxtil europea mitjançant:

  1. Mapejar les llacunes i les debilitats entre regions i clústers amb diferents nivells d’aplicació de l’economia circular i diferents nivells de desenvolupament econòmic.
  2. Unificar el mercat europeu tèxtil sostenible satisfent la demanda i l’oferta en la mateixa plataforma digital.
  3. Transferir i potenciar les capacitats dels members del consorci per compartir tecnologies i metodologies .
  4. Desenvolupar una prova pilot de les tecnologies TRL6 dels socis industrials del consorci i, mitjançant accions amb finançament en cascada, provar la metodologia global i acompanyar el canvi en un nivell més estratègic.

Més informació: regiogreentex.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Pin It on Pinterest