Els nostres socis

INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA – CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES

Activitats:

C/Jordi Girona, 18-26
E-08034 Barcelona

Tel.: +34 93 400 61 54
E-mail: luisa.coderch@iqac.csic.es

El grup de recerca Innovacions Cosmètiques i Tèxtils treballa en l’aplicació a tèxtils de principis actius vehiculitzats, i la seva interacció amb la pell humana.

Línies de recerca:
• Disseny, formació i caracterització de teixits biofuncionals.
• Efecte dels teixits en produir-se un fregament entre pell i teixit.
• Estudis de la possible penetració a la pell de compostos aplicats en tèxtils.
• Possibilitat de treballar sota BPL en aquest últim apartat.
• Especialistes amb llana i els seus lípids (interns i lanolina).

Pin It on Pinterest