Projectes

FOSTEX

  

FOSTEX – Fostering innovation in the Jordan and Moroccan textile industry

Programa: ERASMUS+ Capacity Building de la Comissió Europea

Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci format per 13 membres de 4 països de la UE, de Jordania i de Marroc. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Data inici: Gener 2019

Data fi: Juliol 2022

Objectius:

FOSTEX té com a objectiu establir col·laboracions entre les diferents organitzacions europees i les presents  a Jordània i el Marroc, creant una xarxa de col·laboració que beneficiï la indústria tèxtil dels països representats en el consorci.

Per a més informació:
www.fostexproject.eu

The European Commission support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pin It on Pinterest