Projectes

CLEANTEX

CLEANTEX – Clean and Innovative Textiles Strategy for Circular Economy

Programa: Erasmus+ Strategic Partnerships de la Comissió Europea

Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci format per 8 membres de 6 països de la UE. Liderat per Kaunas University of Technology (Lituania).

Data inici: Novembre 2020

Data fi: Gener 2023

Objectius:

Promoure l’adopció de l’economia circular i l’ecodisseny per millorar les habilitats dels estudiants d’enginyeria tèxtil i dels treballadors del sector mitjançant la cooperació intersectorial a les institucions d’educació superior per abordar el principal problema de contaminació a la indústria tèxtil i assolir un sector tèxtil més sostenible.

Més informació:

https://cleantexproject.eu

The European Commission support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pin It on Pinterest