Projectes

CLAMTEX

CLAMTEX – Cluster management towards excellence in Advanced Manufacturing and Textile Industry

Programa: COSME

Participació de l’AEI TÈXTILS: Coordinador. Consorci format per 5 membres: ATEVAL, PRODUTECH , CITEVE i Pole EMC2

Data inici: Febrer 2020

Data fi: Juliol 2022

Objectius:

CLAMTEX promou l’excel·lència en la gestió dels clústers participants al projecte mitjançant el reforç dels seus ecosistemes en base a la innovació tecnològica i la col·laboració intersectorial i interregional per facilitar la transformació digital del sector tèxtil.

Més informació: www.clamtex.eu

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Pin It on Pinterest