Projectes

 

CIRTECHTEX

   

CIRTECHTEX – Implementació de processos d’economia circular per reduir els residus tèxtils en la manufacturació d’equips de protecció personal

Programa: LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT

Coordinador del projecte: Marina Tèxtil

Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci format per 8 membres: AEI Tèxtils, Blaufabric, Fil Man Made, Fontfilva, Grau S.A., Leitat, Marina Tèxtil, Tranemo.

Data inici: Juny 2023

Data fi: Juny 2026

Objectius:

Algunes indústries (com ara foneries, petroquímica, generació d’electricitat o la soldadura) necessiten peces d’alt nivell de protecció que puguin prevenir cremades i lesions (tèrmiques, elèctriques o químiques). Els teixits d’aquests equips de protecció individual (EPIs) han de complir normatives estrictes per protegir eficaçment els treballadors. Com qualsevol altra peça, al llarg de la cadena de valor, durant la fabricació dels diferents EPI, es generen diversos residus tèxtils. Aquests residus són molt valuosos ja que estan fets de materials tècnics d’alt rendiment, que es diferencien dels productes més bàsics utilitzats a la moda.

El projecte abordarà l’enfocament de l’economia circular en el cas concret dels teixits tècnics per al sector dels EPI, on encara no hi ha solucions similars disponibles. Aquest projecte pretén adoptar l’enfocament de l’economia circular per reduir dràsticament la generació de residus de tèxtils tècnics i reciclar-los en teixits PPE d’alta qualitat. L’objectiu del projecte és aconseguir el reciclatge dels residus tèxtils de la cadena de valor, mitjançant una metodologia de recollida de residus (pre i postconsum) i reciclatge.

Més informació: https://marinatextil.com/life22-env-en-life-cirtechtex

 
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Pin It on Pinterest