Projectes

ADMANTEX2i

 

ADMANTEX2i – Advanced Manufacturing and Advanced Textile Materials going international to strengthen resilience and to empower industrial recovery

Programa: COSME

Participació de l’AEI TÈXTILS: Coordinador. Consorci format per 6 membres: AFIL, ATEVAL, CITEVE, EMC2 i PRODUTECH.

Data inici: Maig 2021

Data fi: Maig 2024

Objectius:

ADMANTEX2i té com a objectiu liderar la cooperació internacional de clústers en fabricació avançada i en els materials tèxtils avançats, com a element facilitador pel desenvolupament de productes sostenibles i competitius a nivell mundial que siguin funcionals en una àmplia gamma d’aplicacions d’altes prestacions.

Més informació: https://admantex2i.eu

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Pin It on Pinterest