Notícies

Finalitza el projecte de simbiosi industrial “Nou producte plàstic fabricat amb residu de la indústria tèxtil”

28/05/2021

Nou producte plàstic fabricat amb residu de la indústria tèxtil és el títol d’un projecte de simbiosi industrial dut a terme en col·laboració entre socis del Clúster del Packaging i de l’AEI Tèxtils  amb l’objectiu d’introduir al mercat productes de plàstic fabricats amb gransa de polipropilè recuperada procedent de residus de la indústria tèxtil.

El projecte, cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya, es va iniciar al gener de 2019 i va finalitzar el 30 de març del 2021. L’han dut a terme les empreses LIASA i NG PLASTICS, membres de l’AEI Tèxtils i del Clúster del Packaging, respectivament. Ambdós clústers han col·laborat activament en el desenvolupament del projecte.

La primera tasca realitzada va ser la separació i selecció del residu resultant del procés industrial d’extrusió de fil de polipropilè, per part de l’empresa LIASA, fabricant de cordons, gomes elàstiques, cintes, cordons tècnics i fil de polipropilè.

LIASA no pot reutilitzar aquest residu com a matèria prima recuperada en el mateix procés productiu, ja que el fil resultant no obtindria les propietats necessàries per a la seva aplicació final. Per aquest motiu, es desenvolupa el projecte, amb l’objectiu de trobar una sortida a aquest residu en una altra indústria.

Una vegada seleccionat, el residu de fil passa per un procés de transformació, que permet convertir-lo en recurs; gransa per a ser utilitzada en l’extrusió de plàstics amb uns requeriments tècnics que en permetin el seu ús.

L’empresa NG Plastics, fabricant de packaging plàstic per a diversos sectors, l’ha utilitzada per a produir nous envasos amb un nivell de qualitat i característiques iguals a les dels mateixos envasos fabricats amb material verge, concretament una part d’un tap d’ampolla de cava, mitjançant un procés d’injecció. Aquest producte es fabrica amb un 100% de matèria reciclada.

Amb l’objectiu de determinar l’impacte ambiental del procés, s’ha realitzat un anàlisi del cicle de vida (ACV), que ha contemplat els processos de triturat i extrusió, ja que el procés d’injecció no varia entre l’ús de matèria verge i reciclada. L’anàlisi l’ha realitzat el centre tecnològic Eurecat.

El resultat determina que el procés de reciclatge de fil de polipropilè és ambientalment favorable i permet evitar impactes ambientals considerables. Per exemple, cada kg de fil de polipropilè reciclat evita l’emissió de 1,11 kg de CO2 equivalents.

Es preveu que NG Plastics produeixi 5 milions unitats de taps a l’any utilitzant gransa reciclada, que suposa un estalvi de 36,5 tones de matèria prima verge i una reducció de la petjada ambiental de més de 40,5 tones d’emissions de CO2 equivalents.

Aquest projecte va sorgir com a resultat d’un projecte previ, el PACTEX, impulsat pels mateixos clústers i també cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya, que tenia com a objectiu establir sinèrgies entre les empreses d’ambdós clústers i fomentar entre elles l’ús eficaç dels recursos materials, mitjançant la reducció en origen dels residus industrials, la reutilització de productes, la millora de la reciclabilitat i la valorització de residus. Veure la Guia PACTEX.

Comparteix aquesta notícia:

Notícies recents

Trobada de socis

Trobada de socis

L’AEI Tèxtils va celebrar la seva trobada periòdica el dia 24 de gener, en la que varen participar-hi 20 representants de diverses empreses i organitzacions associades.

Nou curs obert sobre economia circular i ecodisseny

Nou curs obert sobre economia circular i ecodisseny

En el marc del projecte europeu CLEANTEX, en el que l’AEI Tèxtils ha participat com a soci juntament amb el Centre Tecnològic LEITAT, s’ha creat un curs obert en línia i massiu (MOOC), enfocat a l’economia circular i l’ecodisseny al sector tèxtil.

Agenda de febrer

Agenda de febrer

Durant el mes de febrer, el clúster durà a terme diverses activitats per als seus socis i participarà en vàries reunions de projectes europeus.

Pin It on Pinterest