Projectes

WINTEX

  

WINTEX – Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector

Programa: Erasmus+ Capacity Building de la Comissió Europea

Participació de Tèxtils.CAT: Soci. Consorci format per 13 membres de 5 països de la UE, i de Tunisia. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Data inici: Gener 2020

Data fi: Gener 2023

Objectius:

El projecte WINTEX té per objectiu omplir el buit existent en l’àmbit dels serveis especialitzats per al sector tèxtil tunisià mitjançant l’establiment de tres centres d’innovació tèxtil ubicats a les tres universitats tunisianes participants: La Universitat d’Sfax, la Universitat de Monastir, i l’Institut Superior d’Estudis Tecnològics Ksar Hellal – ISET.

Aquests centres exerciran un paper clau per al sector tèxtil i els actor implicats, enfocat a l’impuls i la promoció del sector empesarial.

El projecte promourà la col·laboració entre les organitzacions europees participants i les de Tunisia, mitjançant la creació d’una xarxa que pugui beneficial la indústria tèxtil en els països involucrats amb el projecte.

Per a més informació:
www.wintexproject.eu/

The European Commission support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pin It on Pinterest