Projectes

WINTEX

  

WINTEX – Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector

Programa: Erasmus+ Capacity Building de la Comissió Europea

Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci format per 13 membres de 5 països de la UE, i de Tunisia. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Data inici: Gener 2020

Data fi: Gener 2023

Objectius:

El projecte WINTEX té per objectiu omplir el buit existent en l’àmbit dels serveis especialitzats per al sector tèxtil tunisià mitjançant l’establiment de tres centres d’innovació tèxtil ubicats a les tres universitats tunisianes participants: La Universitat d’Sfax, la Universitat de Monastir, i l’Institut Superior d’Estudis Tecnològics Ksar Hellal – ISET.

Aquests centres exerciran un paper clau per al sector tèxtil i els actor implicats, enfocat a l’impuls i la promoció del sector empesarial.

El projecte promourà la col·laboració entre les organitzacions europees participants i les de Tunisia, mitjançant la creació d’una xarxa que pugui beneficial la indústria tèxtil en els països involucrats amb el projecte.

Per a més informació:
www.wintexproject.eu/

Pin It on Pinterest