Projectes

MIDWOR

 

MIDWOR-LIFE – Mitigation of Environmental Impact caused by DWOR textile finishing chemicals

Programa: LIFE de la Comissió Europea

Participació de Tèxtils.CAT: Coordinador. Consorci format per 6 membres, incloent els socis de Tèxtils.CAT: l’Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC) i el Centre Tecnològic Leitat.

Data inici: Setembre 2015

Data fi: Agost 2018

Objectius:

L’objectiu del projecte és realitzar un anàlisi de l’impacte ambiental de les millors tecnologies disponibles actualment que siguin alternativa als DWOR (repel•lents de líquids) tòxics, utilitzats en processos d’acabat tèxtil, especialment els que contenen fluorats, i demostrar quines són les millors alternatives: les menys tòxiques i amb menor impacte ambiental però que a la vegada es mantinguin les propietats requerides al teixit.

Pin It on Pinterest