Projectes

LIFE-FLAREX

 

LIFE-FLAREX – Mitigation of environmental impact caused by Flame Retardant textile finishing chemicals

Programa: LIFE de la Comissió Europea

Participació de Tèxtils.CAT: Coordinador. Consorci format per 7 membres, incloent els socis de Tèxtils.CAT: l’Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC) i el Centre Tecnològic Leitat.

Data inici: Juliol 2017

Data fi: Juny 2020

Objectius:

L’objectiu del projecte és realitzar un anàlisi de l’impacte ambiental i toxicològic de les millors tecnologies disponibles actualment que siguin alternativa als retardants de flama tòxics, utilitzats en processos d’acabat tèxtil, especialment els que contenen halogenats, i demostrar quines són les millors alternatives: les menys tòxiques i amb menor impacte ambiental però que a la vegada es mantinguin les propietats requerides al teixit.

Més informació:

www.life-flarex.eu

Pin It on Pinterest