Projectes

Hi-Tech-TEX

 

Hi-Tech-TEX: New sustainable and cross-sectorial value chains towards excellence in Hi-Tech Textiles
to foster the uptake of innovation and increasing competitiveness 

Programa: COSME

Participació de Tèxtils.CAT: Soci. Consorci format per 6 membres:  CITEVE  (coordinador), ATEVAL, CLUTEX, NTT I DCC TCC

Data inici: Febrer 2022

Data fi: Gener 2024

Objectius:

Hi-Tech-TEX promou l’excel·lència en la gestió dels clústers participants al projecte mitjançant el reforç dels seus ecosistemes en base a la innovació tecnològica mitjançant la col·laboració intersectorial i interregional per facilitar la transformació verda del sector tèxtil.

Més informació: hitechtex.eu

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Pin It on Pinterest