Projectes

FACTIVE

 

FACTIVE – Flipped classroom training approach for Clothing and Textile Innovative VET Education

Programa: Erasmus+ Strategic Partnerships de la Comissió Europea

Participació de Tèxtils.CAT: Coordinador. Soci. Consorci format per 9 membres de 6 països de la UE. Liderat pel Centre Tèxtil Tecnològic CITEVE (Portugal).

Data inici: Octubre 2020

Data fi: Setembre 2022

Objectius:

El projecte FACTIVE té per objectiu millorar la qualitat i la rellevància de l’oferta formativa del sector tèxtil i de la confecció desenvolupant un mètode d’aprenentatge innovador per tal de millorar el nivell i l’avaluació de competències de l’alumnat i equiparar la qualitat de la formació professional amb les necessitats modernes, creatives i innovadores de la indústria tèxtil i de la confecció actual a Europa.

Més informació:

http://factiveproject.eu

The European Commission’s support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pin It on Pinterest