Projectes

EU-TEXTILE2030

  

Programa: COSME – Clusters go to international

Participació de Tèxtils.CAT: membre del consorci, format per 7 membres. Coordinat per ATEVAL

Data inici: Desembre 2017

Data fi: Novembre 2019

Objetius:

El projecte té com a principal objectiu consolidar el World-Class Cluster de Materials Tèxtils Avançats per a desenvolupar i implementar una estratègia internacional conjunta a llarg termini que contribueixi a consolidar i enfortir la competitivitat de les petites i mitjanes empreses europees del sector a nivell internacional.

Les principals actuacions que es duran a terme en el marc del projecte són:

  • Elaboració d’estudis de mercat i organització de missions empresarials a: Japó-Corea-Taiwan, Israel, Colòmbia i Sudàfrica.
  • Participació agrupada a fires internacionals.
  • Participació i organització d’esdeveniments de matchmaking i activitats de networking.
  • Creació d’una associació que representi el clúster europeu de tèxtils tècnics, desenvolupament d’una estratègia conjunta i full de ruta.

Més informació: www.eu-textile2030.eu

Pin It on Pinterest