Projectes

DESTEX

 


DESTEX – Industrial and creative design in advanced textile manufacturing

Programa: Erasmus+

Participació de Tèxtils.CAT: Soci. Consorci format per 7 membres: INCDTP, CRE.THI.DEV., CIAPE, UNIWA, KTU i TUIASI.

Data inici: Març 2021

Data fi: Febrer 2023

Objectius:

L’objectiu principal del projecte és promoure la cultura de la creativitat com a catalitzadora del potencial innovador en el sector dels materials tèxtils avançats.

Més informació:
www.destexproject.eu

The European Commission support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pin It on Pinterest