Projectes

CONTEXT

CA17107 – European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles

Programa: COST Action

Participació de Tèxtils.CAT: Coordinació administrativa. Presidència del projecte a càrrec de la Clúster Manager, Ariadna Detrell.

Data inici: Novembre 2018

Data fi: April 2023

Objectius:

El principal objectiu de CONTEXT és unir esforços a nivell europeu per facilitar la posada al mercat de nous materials tèxtils avançats, reduint l’espai existent entre el món de la recerca i l’empresarial. Aquest objectiu només pot aconseguir-se involucrant en el procés tots els actors de la cadena: les universitats, els centres tecnològics, la indústria i els usuaris finals, tots ells coordinats per una de les principals eines per contribuir a la millora de la competitivitat i productivitat dels diferents sectors econòmics del nostre entorn europeu: els clústers.

S’estructura en 6 grups de treball; 5 d’ells dedicats a diferents àrees d’aplicació dels materials tèxtils avançats: sector salut/medicina, automoció i aeronàutica, protecció personal, construcció i esport/wearables. El sisè grup està dedicat a tasques de difusió i comunicació.

Més informació:

http://www.context-cost.eu

 

Pin It on Pinterest