objectius

objectius quantitatius

Identificar 40 empreses i entitats del sector i analitzar la seva posició en la cadena de valor.

Estimar la capacitat efectiva del reciclatge de tèxtils d’ús tècnic i materials tèxtils avançats de Catalunya.

Transferència de coneixement directe a més de 20 empreses involucrades.

Reduir, en un 15%, els residus pre-consum en el sector de tèxtils d’ús tècnic a Catalunya

objectius qualitatius

Capacitar al personal responsable de prendre decisions i augmentar la consciencia ambiental per tal d’incrementar la capacitat de reciclatge de Catalunya en l’àmbit de tèxtils d’ús tècnic.

Vincular als diferents agents de la “quàdruple-hèlix” amb el sector dels tèxtils d’ús tècnic per tal de millorar la circularitat dels seus productes.

Increment del valor afegit dels productes tèxtils, fruit de la reducció dels residus al llarg del seu cicle de vida i l’increment de matèries reciclades en els productes.

Millora de la imatge de les empreses i dels productes. En aquest sentit, el projecte permetrà, de forma indirecta, augmentar les ventes dels seus productes.

Realització activitats d’innovació a les empreses, que permetran trobar noves solucions, crear noves oportunitats de mercat

Millora de la competitivitat de les empreses participants al projecte i, en general, les de la resta del clúster, produint un efecte tractor.
Generar nous projectes d’innovació i de R+D a nivell nacional i europeu, que actuïn com a impulsors de la nova economia.

CONTACTE

 


MARTA CASADESÚS

689 413 901

mcasadesus@textils.cat

www.textils.cat 

Projecte Co-finançat per:

Pin It on Pinterest