actuacions

Actuació 1: Recopilació inicial d’informació

Aquesta fase inicial del pla de treball té l’objectiu de recollir informació prèvia, relativa a la generació de residus tèxtils per part de les empreses de tèxtils d’ús de Catalunya, necessària per la definició dels hubs.

Aquest primer treball comprèn la situació actual dels residus tèxtils a Catalunya, un recopilatori d’iniciatives dutes a terme prèviament, així com un mapping dels principals actors del sector. Es realitzarà un desk research amb la informació de la qual disposa l’AEI Tèxtils, recopilant dades que s’han obtingut com a resultat de projectes previs.

Actuació 2: Sessions de co-creació

L’objectiu d’aquesta actuació és definir els hubs conjuntament amb les empreses. Se’ls hi preguntarà quins serveis els serien útils pel que fa al reciclatge dels seus residus i com l’existència del hub podria ajudar a augmentar el seu % de reciclatge.

Es duran a terme 2 sessions de co-creació:

  • Per empreses del clúster AEI Tèxtils. Es preveu una sessió fluida degut al coneixement previ dels socis entre ells. Aquesta sessió servirà per contrastar la informació que s’ha recopilat prèviament. També es recolliran els comentaris i idees dels participants.
  • Empreses internes i externes al clúster, oberta a tothom (dins el sector dels tèxtils d’ús tècnic). Les empreses convidades es seleccionen gràcies a la llista d’actors creada en l’actuació anterior. La sessió seguirà un patró semblant, presentant les pre-conclusions de la primera sessió com a punt de partida. S’introduiran les modificacions que siguin necessàries, fruit de l’experiència adquirida.

Actuació 3: Estudi i definició del model dels hubs

L’objectiu d’aquesta actuació és la creació d’un estudi definitori sobre el model de hubs co-creat juntament amb les empreses.

Les dades recopilades en les sessions de treball anteriors, així com en l’actuació 1, es revisaran i treballaran conjuntament per establir el model de hubs que més encaixi amb les demandes i necessitats actuals de les empreses catalanes. Tota aquesta informació es plasmarà en un estudi.

Actuació 4: Comunicació del projecte, difusió de l’estudi i futur

Un dels objectius d’aquesta actuació és donar a conèixer el projecte per aconseguir que les empreses hi participin, durant la realització del mateix i també en el moment de fer difusió del document final. També cal preparar un pla de viabilitat per fer que els hubs, un cop creats, siguin sostenibles.

Es duran a terme accions com: preparació imatge gràfica, creació de web, llançament de notes de premsa, creació de materials, comunicació a través de diferents xarxes i preparació de l’estudi.

CONTACTE


MARTA CASADESÚS

689 413 901

mcasadesus@textils.cat

www.textils.cat 

Projecte Co-finançat per:

Pin It on Pinterest