L’AEI Tèxtils forma part del consorci que durà a terme el projecte LIFE-CIRTECHTEX Implementation of circular economy processes to reduce textile waste in the manufacture of personal protective equipment, que va celebrar la reunió d’inici el 28 de setembre a les instal·lacions del coordinador del projecte, l’empresa membre del clúster Marina Textil.

El projecte LIFE-CIRTECHTEX, cofinançat pel programa LIFE de la Comissió Europeal, té com a objectiu adoptar l’enfocament de l’economia circular per reduir dràsticament la generació de residus de tèxtils tècnics i reciclant-los en teixits per a protecció personal d’alta qualitat, mitjançant una metodologia de recollida de residus (pre i postconsum) i el reciclatge.

Durant els propers tres anys, el consorci estudiarà els residus que es generen al llarg de la cadena de fabricació d’equips de protecció personal, concretament en el cas de Marina Textil i les empreses sòcies, amb la intenció de definir-los, classificar-los i tornar-los a introduir en el procés. Un cop s’obt un nou producte fabricat amb un % de material reciclat, se n’estudiaran les seves característiques ambientals.

El consorci del projecte LIFE-CIRTECHTEX està format per diverses empreses de la cadena de valor tèxtil, des de la fabricació del fil a l’anàlisi del producte final, provinents de tres països europeus.

Un altre membre del clúster forma part del consorci, el centre tecnològic LEITAT, i es complementa amb les empreses Blaufabric, Fontfilva, Grau S.A. (totes tres ubicades a Catalunya), Fil Man Made (Itàlia) i Tranemo (Suècia).

L’AEI Tèxtils, donada la seva experiència prèvia en la participació en projectes LIFE, donarà suport en la coordinació, així com en la comunicació i difusió dels resultats del projecte.

Pin It on Pinterest